Okresowe szkolenia BHP Poznań mają na celu przypomnienie pracownikom zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrwalenie wiedzy z tego zakresu. Zależnie od tego jakie stanowisko zajmują, może ono być przeprowadzane z różną częstotliwością, np. osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne odbywają okresowe szkolenia BHP Poznań co roku, zaś pracownicy administracyjni – co sześć lat.

Read More